جناب آقای محمد هاشمی، کارشناس مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، با سابقه 40 سال، مسئولیت‌های مختلف اداری و اجرایی در مناطق و نواحی آموزشی و اداره کل آموزش و پرورش اصفهان داشته اند. آخرین سمت ایشان معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش ناحیه یک اصفهان بوده اند.

از دیگر مسئولیت های ایشان، عضویت در شواری آموزش و پرورش شهرستان اصفهان به مدت 8 سال و سردبیری مجلات نوروزی در استان اصفهان می باشد.

همچنین ایشان بیش از 70 لوح و تقدیرنامه از وزرای آموزش و پرورش و مدیران کل دارند و 2سال کارمند نمونه استان اصفهان بوده اند.

ایشان در سال 1385، پس از بازنشستگی و از مهرماه سال 1385 تا کنون در موسسه دکتر محمدشفیعی همکاری داشته اند. وی 8 سال مسئولیت دبیرستان را عهده دار بوده اند و از مهرماه 1395 به سمت مدیریت دبستان پژوهش محور دکتر محمدشفیعی منصوب شده اند.

پیش ثبت نام دبستان- سال تحصیلی 1400-1401

فرم موردنظر هیچ فیلد معتبری ندارد