دانش آموزان برتر نیمسال تحصیلی 97-98

حضور دانش آموزان درکارگاه ها و کلاس های تابستانه - مرداد97

آخرین امتحان سال تحصیلی 97

آغازامتحانات نیمسال دوم - خرداد 97

اردو عملی،آموزشی درس آمادگی دفاعی پایه ی نهم

جلسه انتخاب رشته و هدایت تحصیلی پایه ی نهم با سخنرانی دکتر محمدشفیعی اردیبهشت 1397

جلسه آشنایی اولیاء پایه نهم با بحث انتخاب رشته و رشته های مختلف

کلاس کار و فناوری-کارگاه آشپزی

برگزاری امتحانات نیمسال اول

جلسه آموزش خانواده