راهنمای سایت http://www.euroinvent.org/

برای دریافت مقالات دانش آموزان به سایت http://www.euroinvent.org/  مراجعه نمایید.

برای دریافت راهنمای استفاده از این سایت فایل pdf ضمیمه زیر را دانلود نمائید.