حضوردانش آموزان درکارگاه فنی حرفه ای - رشته کاشت هیدروپونیک

حضوردانش آموزان درکارگاه فنی حرفه ای - رشته تعمیر لوازم خانگی

حضوردانش آموزان درکارگاه فنی حرفه ای - رشته قلم زنی روی چوب

حضوردانش آموزان درکارگاه فنی حرفه ای - رشته مکاترونیک

حضوردانش آموزان درکارگاه فنی حرفه ای - رشته انرژی های خورشیدی

جلسه معارفه رشته های فنی حرفه ای در دبیرستان - مهر ماه 97

کلاس فوق برنامه هوافضا

آزمایشگاه شیمی-20 اردیبهشت

کلاس پژوهشی هوافضا - 6اردیبهشت

نهمین جشنواره فناوری نانو

مشاهده مطالب قدیمی تر...