کسب رتبه های برتر در آزمون های کشوری کانون فرهنگی قلم چی (متوسطه دوم) فروردین 1397

رتبه های برتر کنکور 95-1394

جشن رتبه های زیر 1000 کنکور 94