تماس با ما

دبستان دکتر محمدشفیعی (دوره اول)

خیابان چهارباغ بالا - کوچه شماره 33 (زمزم) - پلاک 10

تلفن تماس:  36641258-031      36632769-031

دبستان دکتر محمدشفیعی (دوره دوم)

خیابان چهارباغ بالا - کوچه شماره 33 - بعد از بیمه ایران 

تلفن تماس:  36641255-031         36632770-031

دبیرستان دکتر محمدشفیعی (دوره اول و دوم)

خیابان هزار جریب - انتهای بلوار کارگر - مجموعه پرواز

تلفن تماس:   36702081-031

مرکز تحقیقات و فنآوری

خیابان آزادگان - نرسیده به فلکه فرودگاه سابق - روبروی رستوران سبز

تلفن تماس: 36641255-031 

 

آدرس وب سایت :

www.drmshafiei.com

 آدرس ایمیل :

Dr_shafiee@yahoo.com